CatsOnly Logo

Brukervilkår - Venturevets AS

DETTE ER BRUKERVILKÅR FOR ALLE TJENESTER UNDER VENTUREVETS AS.

1. Introduksjon

Disse bruksvilkårene gjelder for kunder som bruker tjenester levert av Venturevets AS, organisasjonsnummer 927 536 668. Disse tjenestene innebærer:

Nettstedet catsonly.no, mobilapplikasjonen CatsOnly og eventuelle data, oppdateringer, og dokumentasjon relatert til disse. Vi vil omtale nettstedet og mobilapplikasjonen som “tjenesten” fra nå av.

Ved å registrere en konto hos oss eller bruke tjenesten, godtar du disse vilkårene og betingelsene. Disse er bindende. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke registrere en konto hos oss. Måtene du kan bruke tjenesten på, kan også påvirkes av reglene og retningslinjene for den relevante app-butikken der du lastet ned tjenesten.

Du er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som oppgis når du registrerer kontoen din, og for å sikre at de registrerte kontoopplysningene dine holdes oppdatert (inkludert, men ikke begrenset til, kontakt- og faktureringsinformasjonen din). Informasjonen bør inneholde e-postadressen vi kan bruke til å kontakte deg.

Disse vilkårene og andre instruksjoner og informasjon om tjenesten er også tilgjengelig på nettsiden catsonly.no/personvernerklaering.

2. Tjenesten

Tjenesten er en internettbasert e-veterinærtjeneste hvor du kan lese artikler skrevet av kvalifiserte veterinærer, samt bestille konsultasjon via videosamtale med en lisensiert veterinær eller kvalifisert person (heretter referert til som veterinær) avhengig av hva konsultasjonen skal omhandle.

Når man registrerer en katt gjennom tjenesten, oppgir du opplysninger som kattens navn, fødselsdato, rase, kjønn, hvorvidt katten er vaksinert, hvorvidt katten er ID-mikrichip merket, samt profilbilde av katten. I forkant av konsultasjon oppgir du opplysninger om begrunnelse bak konsultasjonen, samt skriftlig beskrivelse om hva situasjonen til katten er. Gjennom videomøtet/konsultasjonen vil du kunne filme katten, dens skader, symptomer, mm, og veterinær vil deretter foreslå behandlingstiltak, og hvorvidt man bør oppsøke en fysisk veterinær for videre behandling.

Man kan også få generelle råd, både innenfor pleie og omsorg, men også mer spesifikke råd på forskjellige problemstillinger.

Venturevets har ikke noe ansvar for undersøkelsene eller andre medisinske tjenester som utføres innenfor rammen av et konsultasjonsmøte med veterinær.

Konsultasjonsmøter gjennom tjenestens video applikasjon erstatter ikke tradisjonell veterinærpleie i klinikk og tjenesten er ment for å være et supplement til veterinærtjenester i klinikk.

Dette innebærer at veterinærer gjennom tjenesten vil kunne, basert på informasjon gitt av deg som kunde og gjennom videosamtalen, kan anbefale hva neste steg bør være. En definitiv diagnose kan ikke bli gitt uten en fysisk sjekk av katten.

Tjenesten tilbyr noen fysiske klinikker, men om det ikke finnes noen av disse nær deg, vil du anbefalt en nærliggende fysisk klinikk som kan diagnosere katten. Dersom en veterinær anser helsen til katten som kritisk for liv og helse, vil veterinæren være klar på dette, og henvise deg til en fysisk veterinær snarest. Hvis tilstanden til katten din forverres, eller andre symptomer eller lidelser fremkommer, kan du bestille ny konsultasjon i tjenesten eller kontakte en fysisk veterinær.

Journaler deles kun ved henvisning til fysiske klinikker. Journal vil bli sendt til kunde på e-post etter konsultasjon, og vil også kunne hentes ut fra tjenesten. Journalen kan brukes i forsikringssaker dersom forsikringsselskapet ditt ber om det.

3. Endringer i tjenesten eller i bruksvilkårene

Ikrafttredelsesdato for disse vilkårene er fastsatt nederst på denne nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene ved endringer og utvidelser av tjenesten som for eksempel, men ikke begrenset til, forbedring av ytelsen, funksjonaliteten, gjenspeile endringer i operativsystem eller løse sikkerhetsproblemer. Dersom du velger å ikke installere oppdateringer, kan det hende du ikke kan fortsette å bruke tjenesten. Når det er mulig, vil vi varsle deg om endringer i forkant av oppdateringen enten via nettsiden, mobilapplikasjonen, eller via e-post.

Hvis du ikke godtar de annonserte endringene, kan det hende du ikke fortsetter å bruke tjenesten. Ved å fortsette å bruke tjenesten, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Vi gjør ingen endringer som har tilbakevirkende kraft, med mindre vi er lovpålagt å gjøre det.

Du har rett til å kreve at Venturevets melder deg av kontoen din, og refusjon for eventuelle forhåndsbetalte beløp du har betalt for, men ikke utøvet, gjennom tjenesten dersom vilkårene eller tjenesten vesentlig endres til skade for deg. Venturevets som veterinærtjeneste har rett på å oppbevare all data knyttet opp mot journaldata og regnskapsdata. Journaldata skal oppbevares i 10 år og etter dette så lenge pasienten må antas å være i live. Regnskapsdata skal oppbevares i 5 år.4. Kontoer og tjenesten

For å registrere seg som bruker av tjenesten, og dermed godta disse vilkårene, må du være 18 år eller eldre.

Som bruker av tjenesten er det i mot vilkårene å gjøre følgende:

4.1 Overføre/låne vekk tjenesten til noen andre

Venturevets gir deg rett til å bruke tjenesten personlig. Dette innebærer at du ikke kan overføre tjenesten til noen andre. Du kan ikke tillate andre å bruke din registrerte konto, og eier av kontoen står ansvarlig for alle handlinger som er utført under den registrerte konto. Venturevets er ikke ansvarlig for tredjeparters bruk og handlinger eller eventuelle konsekvenser og skader som resultat av dette i tjenesten.

4.2 Ulovlig bruk av tjenesten

Du kan ikke bruke tjenesten på noen ulovlig måte, for ulovlige formål eller på noen måte uforenlig med disse vilkårene, eller handle uredelig eller ondsinnet, eller bruke tjenesten på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere.Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Vi vil alltid varsle deg skriftlig hvis dette skjer. Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi samtykker skriftlig.

5. Tilgjengelighet

Venturevets streber for å sikre at tjenesten alltid er brukbar. Fra tid til annen kan tekniske problemer og/eller vedlikehold av tjenesten begrense tilgangen til tjenesten og/eller kontoen din. Ved slike problemer vil Venturevets, når mulig, varsle deg på forhånd.

6. Ansvar

6.1 Feilbehandling og ansvar

Venturevets er ansvarlig for driften av tjenesten, og er ikke ansvarlig for informasjon, omsorg, eller anbefalinger gitt av veterinær hverken under konsultasjon eller skriftlig gjennom tjenestens journal historie. Det er veterinærene selv som er ansvarlig for eventuelle feilbehandlinger, og dersom du mener at veterinæren har feilbehandlet dit kjæledyr, bør du henvende deg til Mattilsynet eller Den norske veterinærforening, avhengig av hva saken gjelder.

Tjenesten er laget for privat, personlig bruk, og er ikke laget for å oppfylle dine individuelle krav. Du finner liste av funksjoner tjenesten tilbyr i app-butikken. Sørg for at disse funksjonene fyller dine krav og forventninger til tjenesten.

6.2 Operativsystem

Tjenesten er ikke kompatibel med alle operativsystemer og operativsystemversjoner på de forskjellige enhetene. Hvilke operativsystemer og operativsystemversjoner som er kompatibel med tjenesten finner du der du lastet ned tjenesten. Venturevets er ikke ansvarlige på eventuelle skader på enheten din eller for skade du kunne unngått ved å følge våre råd om å bruke en oppdatering som tilbys deg gratis.

6.3 Innhold på tjenesten

Informasjon du finner på tjenesten kan være utdatert, ikke-uttømmende, og også inneholde typografiske feil eller tekniske unøyaktigheter. Du er selv ansvarlig for å vurdere hensiktsmessigheten av å bruke informasjonen på tjenesten.

Lenker og viderekoblinger til andre uavhengige nettsteder/tjenester vil forekomme gjennom tjenesten. Venturevets er ikke ansvarlig for uavhengige nettsteder/tjenester sitt innhold eller personvernerklæring. Du må selv vurdere informasjonen, produkter, og tjenester på disse uavhengige nettstedene/tjenestene.

6.4 Hendelser

Venturevets er ikke ansvarlig for hendelser utenfor vår kontroll. Dersom det oppstår situasjoner som forsinkelser eller lignende, i vår tjeneste utenfor vår kontroll, vil vi varsle deg om dette om mulig, og iverksette tiltak for å minimere forsinkelsen. Gitt at vi gjør disse tiltakene, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaket av hendelsen.7. Rettigheter av materiell

Informasjon på tjenesten er til personlig bruk og kan ikke selges eller videredistribueres. Å trykke på nytt eller elektronisk reprodusere ethvert dokument eller grafikk helt eller delvis av en eller annen grunn er uttrykkelig forbudt, med mindre skriftlig forhåndssamtykke er innhentet fra Venturevets AS.

Alt innhold på tjenesten, inkludert logo, design, tekst, grafikk, bilder, informasjon, applikasjoner, programvare, musikk, lyd og andre filer tilhører kun Venturevets med mindre annet er angitt. Du har ikke rett til å modifisere, kopiere, fremføre, distribuere, ramme inn, reprodusere, publisere, laste opp, laste ned, skrape, vise, legge ut, overføre eller selge i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, uten Venturevets skriftlige forhåndssamtykke.

Du erkjenner og godtar at enhver uautorisert bruk av Venturevets materialer eller immaterielle rettigheter, annet enn å være et brudd på vilkårene, kan være kriminell. Venturevets forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt i tilfelle slik uautorisert bruk av Venturevets immaterielle rettigheter.

Venturevets og/eller veterinæren har rett til å lagre og kopiere bilder og videomateriale som du laster opp. Alle immaterielle rettigheter i bilder og videmateriale son du selv laster opp tilhører deg, men Venturevets og veterinæren kan gi bilder og videomateriale til andre helsepersonell (for eksempel for å lette henvisning til fysiske Veterinærklinikker) og også til forsikringsselskapet ditt. Vi har også rett til å registrere konsultasjonen for kvalitet og opplæringsformål.8. Betaling og kansellering av konsultasjon

Tjenesten Venturevets tilbyr er abonnementsbasert. Dette betyr at du betaler en fast sum som deg belastes hver måned frem til avsluttet abonnent. Ved aktivt abonnement vil du kunne reservere ubegrenset konsultasjoner. Det vil heller ikke koste noe å kansellere en reservert konsultasjon, men dette må gjøres senest en time før konsultasjonens start for å være gyldig. Det er dog ikke tillatt å reservere unødige konsultasjoner for å hindre andre brukere å benytte seg av tjenesten. Om du reserverer unødige konsultasjoner, kan du få suspendert din konto som følge av brudd på retningslinjene. Grensen for antall reserverte konsultasjoner før det betraktes som unødig, med mindre du kan begrunne nødvendigheten av disse, er satt til 3 ganger daglig, eller 12 ganger per uke, eller 24 ganger i måneden, eller 100 ganger i året.Ved aktivt abonnement koster det deg som bruker ingenting for å kansellere en konsultasjon. Vi anbefaler likevel at du avbestiller i god tid før konsultasjonens start.9. Abonnement

9.1 Fornyelse av abonnement

Tjenesten vil automatisk belaste deg en fast sum hver måned for å holde abonnementet aktivt slik du kan fortsette å bruke tjenesten. Denne betalingen vil foregå gjennom app-butikken du bruker. Uten aktivt abonnement vil du miste deler av tjenestens funksjoner, blant annet (men ikke begrenset til) videokonsultasjoner.

9.2 Oppsigelse av abonnement

Ved oppsigelse av abonnement vil du fortsatt kunne benytte deg av tjenesten som normalt frem til abonnementet ikke lenger er aktivt. Dette vil være frem til neste fornyelsesdato. For å avslutte abonnement må dette gjøres gjennom operativsystemet på din enhet, eller gjennom app-butikken.

10. Misbruk og uautorisert bruk av tjenesten

Venturevets kan iverksette tiltak mot misbruk av tjenesten, generelt upassende oppførsel, eller uautorisert bruk av tjenesten, vurdert etter Venturevets fulle skjønn. Disse tiltakene kan være, men er ikke begrenset til, suspendering av kontoen din når som helst uten varsel, fjerne informasjon fra tjenesten, eller andre tiltak for å beskytte påliteligheten og omdømmet til tjenesten, uten ansvar for eventuelle konsekvenser.

Hvis du bryter disse bruksvilkårene eller gjeldende lov, eller bruker tjenesten på en ulovlig eller uautorisert måte, skal du holde Venturevets skadesløs for eventuelle skader som oppstår av Venturevets som et resultat.

11. Suspendering av konto

Alle vilkårene beskrevet i brukervilkår gjelder så lenge du har registrert konto hos tjenesten. Om du ikke lenger ønsker å være registrert hos tjenesten kan du deaktivere kontoen din, og vi vil slette alle opplysninger vi ikke er pålagt å oppbevare i henhold til gjeldende lov. For å se hvilke opplysninger dette gjelder, se personvernerklæringen til Venturevets. Denne kan finnes på tjenestens nettsider.

Ved brudd på bruksvilkårene eller andre retningslinjer, har Venturevets rett til å suspendere kontoen din ved umiddelbar virkning. Informasjon som vi ikke er lovpålagt å oppbevare vil også bli slettet.

Dersom kontoen din blir suspendert som følge av brudd på bruksvilkår eller andre retningslinjer, kan du ikke registrere deg på nytt eller registrere ny konto hos tjenesten uten tillatelse fra Venturevets.12. Personopplysninger

Ved opprettelse av konto hos oss, eller ved å abonnere på nyhetsbrev, godtar du at vi behandler personopplysninger om deg. Dette er opplysninger som du selv sender inn gjennom våre tjeneste. Hvilke opplysninger som blir samlet inn og oppbevart, og hva de brukes til, finner du informasjon om i personvernerklæringen til tjenesten.

Ved å bruke tjenesten, godtar du at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene du bruker tjenesten på og relatert programvare, maskinvare og eksterne enheter for å forbedre produktene våre og levere tjenesten til deg.13. Tvisteløsning

Disse vilkårene er underlagt norsk rett, og tvister mellom partene skal avgjøres av norske domstoler med Oslo tingretts som verneting.

Sist oppdatert: 16.02.2022.